VVD Eindhoven: ‘Corporaties moeten meer huurwoningen verkopen’ Michel Theeuwen 27-11-18, 15:56 

VVD Eindhoven: ‘Corporaties moeten meer huurwoningen verkopen’

EINDHOVEN - De VVD in Eindhoven wil zich nadrukkelijker gaan bemoeien met het woningmarktbeleid in de stad. De corporaties kunnen hun borst natmaken, want de liberalen kiezen een heel andere insteek dan de colleges van de afgelopen jaren.

Michel Theeuwen 27-11-18, 15:56 

Verkoop van meer grote sociale huurwoningen en temporiseren van de verduurzaming om zo meer kleine woningen te kunnen bouwen. En een strengere aanpak van de scheefwoners met te veel inkomen voor een sociale huurwoning. Dat is een samenvatting van wat de VVD volgend jaar wil inbrengen in de discussie die moet leiden tot nieuwe afspraken met de woningbouwcorporaties. Dat zei raadslid Joost de Jong tijdens het Wooncafé van de liberalen, maandagavond in de Stadsbrouwerij aan de Bleekweg.  

Om de visie kracht bij te zetten was Tweede Kamerlid Daniël Koerhuis, woordvoerder volkshuisvesting uitgenodigd. Hij redeneerde dat de woningprijzen voor huur en koop veel te hoog zijn omdat zeker Eindhoven veel te veel sociale huurwoningen telt, zelfs meer dan 50 procent van de voorraad. Daardoor zijn er veel te weinig koopwoningen en dat drijft de prijs op. De rol van de jarenlang zo gunstige hypotheekaftrek en speculerende beleggers is volgens Koerhuis marginaal. Om daar iets aan te doen, wil de VVD’er dat corporaties meer gaan verkopen, bijvoorbeeld aan mensen die net te veel verdienen voor een sociale huurwoning.  

Verhuurdersheffing

Verkoop van grotere woningen maakt ook veel geld vrij. Nu zitten de corporaties jaarlijks landelijk op een winst van 18 miljard. Weerwoord is dan altijd dat de corporaties niet aan een deel van hun ‘winst’, de waardestijging van het onroerend, kunnen komen. Maar daar ziet de VVD geen probleem in: door verkoop komt dat geld vrij. En daarmee kunnen dan meer kleinere woningen gebouwd worden. Dat de Haagse verhuurdersheffing op de corporaties die winsten juist afroomt waardoor het geld niet geïnvesteerd kan worden, ontkent Koerhuis. Al zei hij wel te zinnen op een motie over de heffing. ,,Die zou corporaties meer moeten prikkelen om te bouwen of bestaande woningen te splitsen bijvoorbeeld in kleinere eenheden.” 

Scheefwoners

Koerhuis en De Jong willen bovendien de scheefwoners met een hogere huur stimuleren de sociale huurwoning - waar ze niet meer voor in aanmerking komen -  te verlaten. Maar waar naar toe dan, bij gebrek bijvoorbeeld middeldure  huurwoningen voor deze groep? Hoe we die woningen wel kunnen bouwen, bleef hangen in de discussie.  Ook willen de VVD’ers meer tijd nemen voor de verduurzaming van de corporatiewoningen. ,,Dat hoeft niet binnen vijf jaar geregeld te worden. Waarom niet mikken op de langere termijn en de komende jaren meer inzetten op het bouwen van woningen", zei De Jong.