Onderzoek naar krimp van Eindhoven Airport 

Waar in eerste instantie enkel gekeken werd naar de onderzochte groeiscenario's voor Eindhoven Airport wordt nu een nieuwe mogelijkheid toegevoerd; een krimp tot 30.000 vluchten.

Tijdens de tweede, massaal bezochte, avond in het kader van de Proefcasus Eindhoven Airport deed Pieter van Geel deze toezegging gisteravond in het Philips Stadion. De proefcasus draait om het inventariseren van de meningen en wensen van betrokken partijen. Waarna dit is geïnventariseerd zal Van Geel in april een advies uitbrengen over de toekomst van de luchthaven aan de minister.

Een krimpscenario -terug van de huidige 43.000 naar 30.000 vluchten- was tijdens de eerste bijeenkomst in het Evoluon een geuite wens. De groeiscenario’s hebben betrekking op een groei tot respectievelijk 55.000, 70.000 en 100.000 vluchten per jaar. Hier wordt gekeken naar de gevolgen voor het geluid, economie en uitstoot.

Gezondheidbelevingsonderzoek 

De GGD gaat opnieuw een gezondheidsbelevingsonderzoek uitvoeren in het gebied rondom Eindhoven Aiport. 6300 worden hier schriftelijk voor benaderd om deel te nemen.

Tijdens de tweede bijeenkomst van de proefcasus kon de hele zaal met behulp van zijn smartphone reageren op stellingen en werden meningen en wensen geïnventariseerd. Van Geel gaat tot eind januari verder met het ophalen van input.  

Vanuit de bezoekers van de bijeenkomst kwamen zelf suggesties om bijvoorbeeld de invoering van een vliegtaks, het belasten van kerosine of het stimuleren van het reizen per trein.

Jan van Mourik van werkgeversorganisatie VNO-NCW was een van de weinige panelleden die vóór uitbreiding is van het aantal vluchten. ,,Enige groei graag, met de juiste bestemmingen. Wij vinden dat dat moet kunnen”, zei hij. Dit werd door de zaal enkel niet goed ontvangen.